LETNI PLAN IZOBRAŽEVANJA

PREDŠOLSKA VZGOJA 2017/18

splošni predmeti

termin izvedbe

predavatelj

število izpitov

SLOVENŠČINA

IZPITNI ROKI

MILENA ILIČ

2 IZPITA
MATEMATIKA

OKT-DEC, FEB-MAJ

URŠKA BERCE

4 IZPITI
ANGLEŠČINA

PO NOVEM LETU

ŠPELA MRAK

3 IZPITI
UMETNOST

po potrebi

 1 IZPIT
ZGODOVINA

po potrebi

  1 IZPIT
GEOGRAFIJA

po potrebi

  1 IZPIT
SOCIOLOGIJA

po potrebi

BORIS MIKOLIČ

1 IZPIT

PSIHOLOGIJA

po potrebi

1 IZPIT

FIZIKA

po potrebi

1 IZPIT

KEMIJA

po potrebi

1 IZPIT

BIOLOGIJA

po potrebi

2 IZPITA
VEŠČINE SPORAZUMEVANJA

OKTOBER – JANUAR

JANJA UREVC

1 IZPIT

PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

OKTOBER – JANUAR

JANJA UREVC

1 IZPIT

RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA FEBRUAR

JANJA UREVC

 1 IZPIT
VARNO IN ZDRAVO OKOLJE

OKTOBER – JANUAR

JANJA UREVC

1 IZPIT
KURIKULUM  ODDELKA V VRTCU

OKTOBER – JANUAR

JANJA UREVC

1 IZPIT
IGRE ZA OTROKE

OKTOBER – JANUAR

JANJA UREVC

1 IZPIT
USTVARJALNO IZRAŽANJE
likovno ustvarjanje

MAREC – APRIL

ŠPELA OBLAK

1 IZPIT

glasbeno ustvarjanje

DECEMBER – FEBRUAR

PETRA ČEBULJ

1 IZPIT

plesno izražanje

JANUAR

MATEJA MIHELIČ

1 IZPIT

MATEMATIKA ZA OTROKE

NOVEMBER

KATARINA KOREN

1 IZPIT

JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK

JANUAR

MILENA ILIČ

1 IZPIT

NARAVOSLOVJE ZA OTROKE MAREC

URŠA KRAŠOVEC

1 IZPIT

DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE

APRIL

BOJANA ZAVOLOVŠEK

1 IZPIT
INFORMATIVNO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA  PO POTREBI
*LIKOVNO IZRAŽANJE

APRIL

ŠPELA OBLAK

1 IZPIT

*GLASBENO IZRAŽANJE APRIL

PETRA ČEBULJ

1 IZPIT

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

(4 tedni, 160 ur)

ODPRTI KURIKULUM

(3. letnik  klavir, 4. letnik likovna metodika)

OD JANUARJA DALJE

PETRA ČEBULJ,

ŠPELA OBLAK

2 IZPITA

**INTERESNE DEJAVNOSTI

5 različnih vstopnic kulturnih prireditev, muzejev, itd..

 

KOMBINIRANA OBLIKA: KONZULTACIJE Z GRADIVI: zgodovina,  geografija, sociologija, naravoslovje, družboslovje, umetnost, biologija – termini bodo glede na potrebe  objavljeni naknadno od decembra dalje!

PREDŠOLSKA VZGOJA – POKLICNI TEČAJ 2017/18

predmet / modul

termin izvedbe

predavatelj

število izpitov

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

OKTOBER – JANUAR

JANJA UREVC

1 izpit

PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA (skupna ocena)
igre za otroke

OKTOBER – JANUAR

JANJA UREVC

1 izpit

predšolska pedagogika

OKTOBER – JANUAR

JANJA UREVC

1 izpit

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

FEBRUAR

 JANJA UREVC

1 izpit

VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU

OKTOBER – JANUAR

 JANJA UREVC

1 izpit

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU

OKTOBER – JANUAR

 JANJA UREVC

1 izpit

LIKOVNO, GLASBENO, PLESNO IZRAŽANJE IN JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK (otroška  kniževnost)

NOVEMBER – MAJ

ŠPELA OBLAK, PETRA ČEBULJ, MATEJA MIHELIČ, MILEN ILIČ

4 izpiti

*LIKOVNO IZRAŽANJE

MAREC – APRIL

ŠPELA OBLAK

1 izpit

*GLASBENO IZRAŽANJE

MAREC – APRIL

PETRA ČEBULJ

1 izpit

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
ODPRTI KURIKULUM (likovna  metodika, in klavir)

OD JANUARJA DALJE

PETRA ČEBULJ, ŠPELA OBLAK

2 izpita

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

splošni predmeti

termin izvedbe

predavatelj

število izpitov

SLOVENŠČINA
MATEMATIKA

2 izpita

ANGLEŠČINA

3 izpiti

NEMŠČINA

3 izpiti

UMETNOST
ZGODOVINA

1 izpit

GEOGRAFIJA

1 izpit

PSIHOLOGIJA

1 izpit

FIZIKA
KEMIJA
strokovni moduli
TEHNOLOGIJA BLAGOVNIH TOKOV

2 izpita

TEHNOLOGIJA KOMUNICIRANJA

1 izpit

PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSKO POSLOVANJE

2 izpita

TRANSPORTNA SREDSTVA
LOGISTIKA TOVORNIH TOKOV
*MEDNARODNA BLAGOVNA MENJAVA

2 izpita

PRAKTIČNI POUK
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
INTERESNE DEJAVNOSTI

5 različnih vstopnic kulturnih prireditev, muzejev, itd..

ODPRTI KURIKULUM

nemščina, priprava proj naloge

1 izpit

 

 

KOMBINIRANA OBLIKA: KONZULTACIJE Z GRADIVI: zgodovina,  geografija, sociologija, naravoslovje, družboslovje, umetnost, biologija – termini bodo glede na potrebe  objavljeni naknadno od decembra dalje!

EKONOMSKI TEHNIK SSI 2017/18

splošni predmeti

termin izvedbe

predavatelj

število izpitov

SLOVENŠČINA

IZPITNI ROKI

MILENA ILIČ

MATEMATIKA

OKT- DEC, FEB – MAJ

URŠKA BERCE

4 izpiti

ANGLEŠČINA

PO NOVEM LETU

ŠPEL MRAK

3 izpiti

NEMŠČINA

DECEMBER – MAREC

UMETNOST

PO POTREBI

ZGODOVINA

PO POTREBI

2 izpita

GEOGRAFIJA PO POTREBI

2 izpita

SOCIOLOGIJA

PO POTREBI

1 izpit

PSIHOLOGIJA

PO POTREBI

1 izpit

KEMIJA

PO POTREBI

1 izpit

BIOLOGIJA

PO POTREBI

1 izpit

POSLOVNI PROJEKTI
projektno delo

MAREC

VESNA JENKO

1 izpit

informacijsko komunikacijska tehnologija

PO POTREBI

POSLOVANJE PODJETIJ
management

DECEMBER – JANUAR

 VESNA JENKO

1 izpit

trženje

NOVEMBER – DECEMBER

  VESNA JENKO

1 izpit

EKONOMIKA POSLOVANJA
poslovno računstvo in statistična analiza pojmov

MAREC – APRIL

KLEMEN GRAŠIČ, URŠKA BERCE

1 izpit

temeljne računovodske informacije OKTOBER – NOVEMBER

VESNA JENKO

1 izpit

ekonomika podjetja

JANUAR – FEBRUAR

VESNA JENKO

1 izpit

SODOBNO GOSPODARSTVO
razvoj in delovanje gospodarstva

NOVEMBER – DECEMBER

KLEMEN GRAŠIČ

1 izpit

gospodarske dejavnosti  NOVEMBER – DECEMBER

KLEMEN GRAŠIČ

1 izpit

temelji pravne kulture  JANUAR – FEBRUAR

KLEMEN GRAŠIČ

1 izpit

pravoorganizacijski vidiki gospodarstva  JANUAR – FEBRUAR

KLEMEN GRAŠIČ

1 izpit

*KOMERCIALNO POSLOVANJE
nabava in prodaja, tržno komuniciranje, razvrščanje blaga

po potrebi

*BANČNO POSLOVANJE
komerciala- enostavnejše bančne storitve, bančno poslovanje v zalednih službah

po potrebi

  PRAKTIČNI POUK

seminarska naloge iz strokovnih predmetov

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (48 ur)
**NTERESNE DEJAVNOSTI

5 različnih vstopnic kulturnih prireditev, muzejev, itd..

ODPRTI KURIKULUM

nemšina, priprava proj naloge

1 izpit

 

KOMBINIRANA OBLIKA: KONZULTACIJE Z GRADIVI: zgodovina,  geografija, sociologija, naravoslovje, družboslovje, umetnost, biologija – termini bodo glede na potrebe  objavljeni naknadno od decembra dalje!

EKONOMSKI TEHNIK – PTI 2017/18

splošni predmeti

termin izvedbe

predavatelj

število izpitov

SLOVENŠČINA

IZPITNI ROKI

MILENA ILIČ

ANGLEŠČINA

PO NOVEM LETU

ŠPELA MRAK

2 izpita

MATEMATIKA

OKT – DEC, FEB – MAJ

URŠKA BERCE

2 izpita

NEMŠČINA

DECEMBER – MAREC

UMETNOST

po potrebi

1 izpit

ZGODOVINA

po potrebi

1 izpit

GEOGRAFIJA

po potrebi

1 izpit

SOCIOLOGIJA

po potrebi

1 izpit

PSIHOLOGIJA

po potrebi

1 izpit

KEMIJA

po potrebi

1 izpit

BIOLOGIJA

po potrebi

1 izpit

PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA
projektno delo

MAREC

VESNA JENKO

1 izpit

management, trženje

NOVEMBER – JANUAR

 VESNA JENKO

2 izpita

informacijsko komunikacijska tehnologija

PO POTREBI

 

1 izpit

DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA
poslovno računovodstvo in statistična analiza pojmov

MAREC – APRIL

KLEMEN GRAŠIČ, URŠKA BERCE

1 izpit

temelji pravne kulture, pravno org vidiki gospodarstva

razvoj in delovanje gospodarstva

NOVEMBER – FEBRUAR

KLEMEN GRAŠIČ

2 izpita

ekonomika podjetja

JANUAR – FEBRUAR

VESNA JENKO

1 izpit

*KOMERCIALNO POSLOVANJE
nabava in prodaja, tržno komuniciranje, razvrščanje blaga

po potrebi

*BANČNO POSLOVANJE

komerciala-enostavnejše bančne storitve in bančno poslovanje v zalednih službah

po potrebi

PRAKTIČNI POUK

seminarske naloge iz strokovnih predmetov

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM  (48ur)

**INTERESNE DEJAVNOSTI

5 različnih vstopnic kulturnih prireditev, muzejev, itd..

ODPRTI KURIKULUM

nemščina, priprava proj naloge

+

1 izpit

KOMBINIRANA OBLIKA: KONZULTACIJE Z GRADIVI: zgodovina,  geografija, sociologija, naravoslovje, družboslovje, umetnost, biologija – termini bodo glede na potrebe  objavljeni naknadno od decembra dalje!

MATURITETNI TEČAJ 2017/18

SPLOŠNI PREDMETI

TERMIN IZVEDBE

PREDAVATELJ

SLOVENŠČINA

OKTOBER – MAJ

MILENA ILIČ

ANGLEŠČINA

JANUAR – MAJ

ŠPELA MRAK

MATEMATIKA

OKTOBER – MAJ

URŠKA BERCE

 

IZBIRNI PREDMETI
GEOGRAFIJA

OKTOBER – MAJ

BOJANA ZAVOLOVŠEK

SOCIOLOGIJA

JANANUAR – MAJ

BORIS MIKOLIČ

TRGOVEC 2017/18

TRGOVEC 2017/18

splošni predmeti

termin izvedbe

predavatelj

število izpitov

SLOVENŠČINA

OKTOBER – JUNIJ

HELENA SODJA

MATEMATIKA

OKT- DEC, FEB – MAJ

URŠKA BERCE

2 IZPITA

ANGLEŠČINA

IZPITNI ROKI

ŠPELA MRAK

3 izpiti

UMETNOST PO POTREBI
DRUŽBOSLOVJE

DECEMBER

 BOJANA ZAVOLOVŠEK  1 IZPIT
NARAVOSLOVJE

JANUAR

 URŠA KRAŠOVEC

1 izpit

TEMELJI GOSPODARSTVA
PO POTREBI

2 izpita

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

NOVEMBER

1 izpit

TEMELJI PRAVNE KULTURE, POSLOVNO ORG VIDIKI POSLOVANJA
JANUAR – FEBRUAR  KLEMEN GRAŠIČ

1 izpit

POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA
POSLOVNO RAČUNSTVO MAREC – APRIL KLEMEN GRAŠIČ 1 IZPIT
POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA DECEMBER – MAJ KLEMEN GRAŠIČ 1 IZPIT
INFORMACIJSKA KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA PO POTREBI
PRODAJA BLAGA
POZNAVANJE BLAGA PO POTREBI DUNJA GREGORIČ
PRODAJNI PROCESI DECEMBER – MAJ KLEMEN GRAŠIČ
PSIHOLOGIJA PRODAJE

DECEMBER – MAJ

BARBARA D. RUS

1 izpit

UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEHNIKA
POZNAVANJE IN PRODAJA TEHNIČNEGA BLAGA

PO POTREBI

DUNJA GREGORIČ

1 izpit

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

PRIPRAVA IN KONZULTACIJE ZA ZAKLJUČNI IZPIT

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (270 UR)

KANDIDAT PRINESE DNEVNIK IN POTRDILO, NAVODILA IN OBRAZCE DOBI V TAJNIŠTVU

**NTERESNE DEJAVNOSTI

5 različnih vstopnic kulturnih prireditev, muzejev, itd..

ODPRTI KURIKULUM (POSLOVNI BONTON)

 

 KLEMEN GRAŠIČ

1 izpit

KOMBINIRANA OBLIKA: KONZULTACIJE Z GRADIVI: zgodovina, geografija, sociologija, naravoslovje, družboslovje, umetnost, biologija – termini bodo glede na potrebe objavljeni naknadno od decembra dalje!

BOLNIČAR NEGOVALEC 2017/18

SPLOŠNI PREDMETI

termin izvedbe

predavatelj

število izpitov

SLOVENŠČINA

OKTOBER – JUNIJ

HELENA SODJA

MATEMATIKA

OKT- DEC, FEB – MAJ

URŠKA BERCE

3 IZPITI

ANGLEŠČINA

IZPITNI ROKI

ŠPELA MRAK

3 izpiti

UMETNOST PO POTREBI
DRUŽBOSLOVJE

DECEMBER

 BOJANA ZAVOLOVŠEK  1 IZPIT
NARAVOSLOVJE

JANUAR

 URŠA KRAŠOVEC

1 IZPIT

STROKOVNI MODULI
NEGA IN OSKRBA OKTOBER – MAJ METKA BUDINEK VEČ IZPITOV
VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA
ETIKA IN KOMUNIKACIJA
*GOSPODINJSTVO
*PREHRANA IN DIETETIKA
*MASAŽA
PEDIKURA
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
**INTERESNE DEJAVNOSTI

5 različnih vstopnic kulturnih prireditev, muzejev, itd..

ODPRTI KURIKULUM

 

KOMBINIRANA OBLIKA: KONZULTACIJE Z GRADIVI: zgodovina, geografija, sociologija, naravoslovje, družboslovje, umetnost, biologija – termini bodo glede na potrebe objavljeni naknadno od decembra dalje!

PRIJAVA NA IZPIT