CENIK

Cenik

Program srednjega tehničnega izobraževanja

Ekonomski tehnik PTI, logistični tehnik PTI

Podrobno

Šolnina se računa dve leti-program imate pravico zaključiti v treh letih!
ŠOLNINA: 1020 EUR
300 EUR – VPISNINA
720 EUR – ( 9. OBROKOV PO € 80)

V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!

Posamezen izpit 25 eur – plača se ob prijavi na izpit.

1020€

Ekonomski tehnik, predšolska vzgoja SSI (1-4)

Podrobno

ŠOLNINA: 1180 EUR
300 EUR – VPISNINA
880 EUR – (11. OBROKOV PO 80 EUR)

Šolnina se računa dve leti-program imate pravico zaključiti v treh letih!

V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!

Posamezen izpit 25 eur – plača se ob prijavi na izpit.

1180€

Predšolska vzgoja za kandidate/tke z zaključeno srednjo šolo- POKLICNI TEČAJ

Podrobno

ŠOLNINA : 1110 EUR
300 EUR – VPISNINA
810 EUR – ( 9. OBROKOV PO 90 EUR)

Šolnina se računa eno leto, program imate pravico zaključiti v dveh letih

V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!

Posamezen izpit 25 eur – plača se ob prijavi na izpit;

1110€

Program srednjega poklicnega izobraževanja

Trgovec

Podrobno

ŠOLNINA: 1020 EUR
300 EUR – VPISNINA
720 EUR – ( 10 OBROKOV PO 80 EUR)

Za kandidate, ki morajo opraviti več kot polovico izpitov se šolnina računa 2 leti.
V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!
Posamezen izpit 25 eur – plača se ob prijavi na izpit.
ZAKLJUČNI IZPITI: 170 EUR

1020€

Bolničar

Podrobno

ŠOLNINA: 1020 EUR
300 EUR – VPISNINA
720 EUR – ŠOLNINA (9 OBROKOV PO 80 EUR)

Za kandidate, ki morajo opraviti več kot polovico izpitov se šolnina računa 2 leti.

V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!
Posamezen izpit je 25 EUR – plača se ob prijavi na izpit.
ZAKLJUČNI IZPITI: 170 EUR

1020€

Maturitetni tečaj

Podrobno

1020 EUR – ŠOLNINA
300 EUR – VPISNINA
720 EUR – ( 9. OBROKOV PO 80 EUR)

1020€

POKLICNA MATURA: 300 EUR (stroški 4 izpitov)

SPLOŠNA MATURA: 360 EUR ( stroški 5 izpitov)

STROŠKI DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA: 110 EUR ( 22 EUR 1 izpit)

PRIPRAVA ZA POSAMEZNI IZPIT SPLOŠNE MATURE: 144 EUR

EVIDENČNI VPIS: 200 EUR, (samo za kandidate, ki dokončujejo izobraževalni program)

POPRAVNI IZPIT: 20 EUR

KOPIJA RAČUNA S PRILOGAMI: 5 EUR/RAČUN

PRIJAVA NA IZPIT