Predmetnik MATURITETNI TEČAJ

Matura za 21-letnike

Predmetnik

Splošni predmeti
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA

 

Izbirni predmeti
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA

Matura za 21-letnike

Splošno maturo lahko opravlja vsakdo, če je ali bo v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil 21 let (24 člen Zakona o maturi).