OSEBNI PODATKI

Pojasnila v zvezi z varovanjem vaših osebnih podatkov

 (Uredba EU 2016/17EP in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov)

Z vpisom v enega od programov izobraževanja, Zavodu za izobraževanje odraslih Radovljica, omogočite, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Domen Mihelič.

Vaše osebne podatke potrebujemo za: vpis v program, ki ste ga izbrali, za obveščanje in informiranje, za izvedbo in zaključek izbranega programa.

Osebne podatke, ki ste nam jih podali, zbiramo izključno za potrebe izvedbe izbranega programa.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov je vaše soglasje  oz. pogodba.

Osebne podatke , ki nam jih posredujete zbiramo na podlagi 51. člena Zakona o izobraževanju odraslih, ki narekuje:

Organizacije za izobraževanje odraslih vodijo naslednje zbirke podatkov:

  1. Zbirko podatkov o udeležencih izobraževanja
  2. Zbirko podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah.

Zbirka podatkov iz 1. točke prejšnjega odstavka obsega podatke o udeležencih izobraževanja: ime, priimek, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo ter telefonsko številko in e pošto na katero je mogoče posredovati sporočila.

Zbirka podatkov iz 2. člena prvega odstavka tega člena obsega poleg podatkov iz prejšnjega odstavka še podatke o napredovanju posameznega udeleženca izobraževanja, o izdanih spričevalih in drugih listinah. Evidence iz tega člena se hranijo trajno.

Podatke obdelujemo do zaključka vašega izobraževanja ali do izpisa iz programa

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno objavljali; uporabljali jih bomo izključno za izvajanje izobraževalnega procesa.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa podatkov, ki se nanašajo na vas osebno, pravico do popravkov podatkov, pravico do omejitve obdelave in pravico do izbrisa podatkov.