Predmetnik POKLICNI TEČAJ PREDŠOLSKA VZGOJA

Pogoj za vključite v program:

4. letnik gimnazije
zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
zdravniško spričevalo

Predmetnik

Predmet / modul
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA
Igre za otroke
Pedagogika
Predšolska pedagogika
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU
KURIKULUM ODDELKA V VRTCU
LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE
* LIKOVNO IZRAŽANJE
* GLASBENO IZRAŽANJE
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
ODPRTI KURIKULUM
Likovna metodika
Instrument

*izbirni modul

Pojasnilo k predmetniku:

Predmet LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE vsebuje vsebine likovnega področja, osnove glasbene teorije in vokalne tehnike, izrazni ples in gibalne igre ter jezikovno izražanje v obliki pisnega izdelka in njegove predstavitve. Pridobljeno znanje pa je na koncu predstavljeno v samostojni predstavitvi po skupinah.

LIKOVNO IZRAŽANJE in GLASBENO IZRAŽANJE sta izbirna modula. Kadidat/ka izbere en modul.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE zajema 160 ur oziroma 4 tedni usposabljanja v vrtcu.

Poklicna matura:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine (priznano).
  • Pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.
  • Pisni in ustni izpit iz angelščine ali matematike (priznano).
  • Izpitni nastop in zagovor.

Predmet VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK vsebuje vsebine predšolske pedagogike, razvojne psihologije, varnosti in zdravja v vrtcu in kurikulum oddelka v vrtcu

Pogoj za vključitev v program:

  • 4. letnik gimnazije
  • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
  • zdravniško spričevalo.