Predmetnik LOGISTIČNI TEHNIK PTI (3+2 PROGRAM) - NEKDANJI PROMETNI TEHNIK

Pogoj za vključite v program:

dokončana triletna srednja šola smer voznik, predelovalec kovin, avtoklepar, orodjar, urar, zlatar,…

Predmetnik

Splošni predmeti 1. letnik 2. letnik
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
UMETNOST
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
PSIHOLOGIJA
FIZIKA
KEMIJA

 

Strokovni predmeti 1. letnik 2. letnik
TEHNOLOGIJA BLAGOVNIH TOKOV
TEHNOLOGIJA KOMUNICIRANJA
PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSKO POSLOVANJE
TRANSPORTNA SREDSTVA
LOGISTIKA TOVORNIH TOKOV
MEDNARODNA BLAGOVNA MENJAVA

 

Praktično izobraževanje 1. letnik 2. letnik
PRAKTIČNI POUK
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

Odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik
ODPRTI KURIKULUM

Poklicna matura:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Pisni in ustni izpit iz logistike.
  • Pisni in ustni izpit iz angelščine ali matematike.
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Pogoj za vključite v program:

  • dokončana triletna srednja šola smer voznik, predelovalec kovin, avtoklepar, orodjar, urar, zlatar,…