Predmetnik VZGOJITELJ-ICA PREDŠOLSKIH OTROK

Pogoj za vključite v program:

dokončana osnovna šola ali več
zdravniško spričevalo

Predmetnik

Splošni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
UMETNOST
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
* ŠPORNTA VZGOJA

 

Strokovi predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
VEŠČINE SPORAZUMEVANJA
PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA
VARNO IN ZDRAVO OKOLJE
KURIKULUM ODDELKA V VRTCU
IGRA ZA OTROKE
USTVARJALNO IZRAŽANJE
predmet 1: Likovno Ustvarjanje
predmet 2: Glasbeno ustvarjanje
predmet 3: Plesno izražanje
MATEMATIKA ZA OTROKE
JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK
NARAVOSLOVJE ZA OTROKE
DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE
INFORAMTIVNO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
* LIKOVNO IZRAŽANJE
*GLASBENO IZRAŽANJE

 

Praktično izobraževanje 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

Odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
ODPRTI KURIKULUM

 

Interesne dejavnosti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
** INTERESNE DEJAVNOSTI

Pojasnilo k predmetniku:

Predmet USTVARJALNO IZRAŽANJE vsebuje vsebine likovnega področja, osnove glasbene teorije in vokalne tehnike, izrazni ples in gibalne igre ter jezikovno izražanje v obliki pisnega izdelka innjegove predstavitve. Pridobljeno znanje pa je na koncu predstavljeno v samostojni predstavitvi po skupinah.

LIKOVNO IZRAŽANJE in GLASBENO IZRAŽANJE sta izbirna modula. Kadidat/ka izbere en modul.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE zajema 4 tedne usposabljanja v vrtcu.

ODPRTI KURIKULUM vsebuje likovno metodiko in vaje na inštrumentu – klavirju (6 srečanj po 30 minut na kandidata/tko).

INTERENSNE DEJAVNOSTI – ogled kulturnih prireditev.

Poklicna matura:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.
  • Pisni in ustni izpit iz angelščine ali matematike.
  • Izpitni nastop in zagovor.

Predmet VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK vsebuje vsebine naslednjih predmetov: pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju, razvoj in učenje predšolskega otroka, varno in zdravo okolje in kurikulum oddelka v vrtcu.

Pogoj za vključitev v program:

  • dokončana osnovna šola ali več,
  • zdravniško spričevalo.