VPIS V PROGRAME IN POTEK ŠOLANJA

Vpis v programe

V skladu z Zakonom o Izobraževanju odraslih se po programih izobraževanja odraslih lahko izobražujejo osebe, ki so že dopolnile šestnajst let.

Ob vpisu je potrebno predložiti:

  • izvirnik in kopijo zaključnega spričevala,
  • izvirnik in kopijo letnih spričeval ali indeksa,
  • kopijo rojstnega lista, udeleženke tudi kopijo poročnega lista,
  • enotno matično številko.

V izobraževalni program se vključite na osnovi pogodbe, plačila vpisnine in prvega obroka šolnine, ki znaša 300 eur.

Potek izobraževanja

Izobraževanje poteka v popoldanskem času od 16,00 do 19,00 ure dvakrat, do trikrat tedensko. Oblika dela je tečajna. Za posamezne predmete udeleženci dobijo gradivo, ki so ga pripravili predavatelji in je vključeno v šolnino.

Udeležba na predavanjih ni obvezna, je pa smiselna, udeležba na vajah je 90% obvezna.

Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
Kranjska cesta 2
4240 Radovljica
Telefon: 04 / 530 38 30
GSM: 041 / 667 990
E-pošta: info@zavodradovljica.com

PRIJAVA NA IZPIT