Predmetnik TRGOVEC

Pogoj za vključite v program:
dokončana osnovna šola

Predmetnik

Splošni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
UMETNOST
DRUŽBOSLOVJE
NARAVOSLOVJE

 

Strokovni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik
TEMELJI GOSPODARSTVA
Gospodarske dejavnosti
Temelji pravne kulture
Pravno organizacijski vidiki poslovanja
POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA
Informacijska komunkacijska tehnologija
Poslovanje trgovskega podjetja
Poslovno računstvo
PRODAJA BLAGA
Poznavanje blaga
Psihologija prodaje
Prodajni procesi
UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEHNIKA
Poznavanje in prodaja tehničnega blaga

 

Praktično izobraževanje 1. letnik 2. letnik 3. letnik
PRAKTIČNI POUK V ŠOLI
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (270 UR)

 

Odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik 3. letnik
ODPRTI KURIKULUM

 

Pojasnilo k predmetniku:

Predmet TEMELJI GOSPODARSTVA Vsebuje tri vsebinske sklope: gospodarske dejavnosti, temelje pravne kulture pravno-organizacijski vidik poslovanja.

Predmet POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA vsebuje tri vsebinske sklope: poslovno računovodstvo (1.l.), poslovanje trgovskega podjetja (2.l.) in informacijsko-komikacijska tehnologija (3.l.).

Predmet PRODAJA BLAGA vsebuje tri vsebinske sklope: poznavanje blaga (1.l.), psihologija prodaje (2.l.), prodajni proces (3.l.).

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE zajema 400 ur dela v trgovini, kadidat/ka piše dnevnik.

ODPRTI KURIKULUM zajema vsebine poslovnega bontona, kandidat/ka se nauči napisati prošnjo za zaposlitev.

Zaključni izpit:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Pogoj za vključitev v program:

  • dokončana osnovna šola