Predmetnik EKONOMSKI TEHNIK - SSI

Pogoj za vključite v program:

končana osnovna šola ali več

Predmetnik

Splošni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
UMETNOST
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
KEMIJA
BIOLOGIJA

 

Strokovi predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
POSLOVNI PROJEKTI
POSLOVANJE PODJETIJ
EKONOMIKA POSLOVANJA
SODOBNO GOSPODARSTVO
KOMERCIALNO POSLOVANJE
BANČNO POSLOVANJE

 

Praktično izobraževanje 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
PRAKTIČNI POUK
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

Odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
ODPRTI KURIKULUM

Pogoj za vključitev v program:

končana osnovna šola ali več

Poklicna matura

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Pisni izpit iz gospodarstva
  • Pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor