URNIK PREDŠOLSKA VZGOJA POKLICNI TEČAJ

OKTOBER, NOVEMBER 2021                            

DATUM PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
18.10.-22.10 LIKOVNO IZRAŽANJE OB 16.00 KURIKUL ODDELKA V VRTCU OB 16.00
25.10.-29.10 LIKOVNO IZRAŽANJE OB 16.00 KURIKUL ODDELKA V VRTCU OB 16.00
1.11.-5.11 PRAZNIK LIKOVNO IZRAŽANJE OB 16.00 KURIKUL ODDELKA V VRTCU OB 16.00
8.11.-12.11 KURIKUL ODDELKA V VRTCU OB 16.00
15.11.-19.11 LIKOVNO IZRAŽANJE OB 16.00 KURIKUL ODDELKA V VRTCU OB 16.00 IZPIT
22.11-26.11 VEŠČINE SPORAZUMEVANJA OB 16.00
29.11.-3.12 LIKOVNO IZRAŽANJE OB 16.00 VEŠČINE SPORAZUMEVANJA OB 16.00

                        

PRIJAVA NA IZPIT