Predmetnik EKONOMSKI TEHNIK - PTI (3+2 PROGRAM)

Pogoj za vključite v program:
dokončana triletna srednja šola – program trgovec, poslovni tajnik ali administrator.

Predmetnik

Splošni predmeti 1. letnik 2. letnik
SLOVENŠČINA    
ANGLEŠČINA    
MATEMATIKA    
NEMŠČINA    
UMETNOST    
ZGODOVINA    
GEOGRAFIJA    
SOCIOLOGIJA    
PSIHOLOGIJA    
KEMIJA    
BIOLOGIJA    

 

Strokovni predmeti 1. letnik 2. letnik
POSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO    
PROJEKTI POSLOVNJA PODJETJA    
DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA    
KOMERCIALNO POSLOVANJE    
BANČNO POSLOVANJE    

 

Praktično izobraževanje 1. letnik 2. letnik
PRAKTIČNI POUK    
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (76 UR)    

 

Odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik
ODPRTI KURIKULUK    

Poklicna matura:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Pisni izpit iz gospodarstva.
  • Pisni in ustni izpit iz angelščine ali matematike.
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Pogoj za vključite v program:

  • dokončana triletna srednja šola – program trgovec, poslovni tajnik ali administrator.
PRIJAVA NA IZPIT