Predmetnik EKONOMSKI TEHNIK - PTI (3+2 PROGRAM)

Pogoj za vključite v program:

dokončana triletna srednja šola – program trgovec, poslovni tajnik ali administrator.

Predmetnik

Splošni predmeti 1. letnik 2. letnik
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA
NEMŠČINA
UMETNOST
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
KEMIJA
BIOLOGIJA

 

Strokovni predmeti 1. letnik 2. letnik
POSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
PROJEKTI POSLOVNJA PODJETJA
DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA
KOMERCIALNO POSLOVANJE
BANČNO POSLOVANJE

 

Praktično izobraževanje 1. letnik 2. letnik
PRAKTIČNI POUK
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (76 UR)

 

Odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik
ODPRTI KURIKULUK

Poklicna matura:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Pisni izpit iz gospodarstva.
  • Pisni in ustni izpit iz angelščine ali matematike.
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Pogoj za vključite v program:

  • dokončana triletna srednja šola – program trgovec, poslovni tajnik ali administrator.