URNIK PREDŠOLSKA VZGOJA

    OKTOBER 2020                                    LETNI PLAN

DATUM PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
5.10.-9.10 ANGLEŠČINA ob 16.00 (1.in 2.letnik) KURIKUL OB 16.30
12.10.-16.10 ANGLEŠČINA ob 16.00 (1.in 2.letnik) ODPADE ANGLEŠČINA ob 16.00 (1.in 2.letnik) KURIKUL OB 16.30
19.10.-23.10

ANGLEŠČINA ob 16.00 (1. in 2. letnik)

GLASBENO IZRAŽANJE OB 16.00

ANGLEŠČINA ob 16.00 (izpit 1. in 2. letnik) KURIKUL OB 16.30
26.10.-30.10

ANGLEŠČINA ob 16.00 (3.letnik)

GLASBENO IZRAŽANJE OB 16.00

ANGLEŠČINA ob 16.00 (3.letnik) KURIKUL OB 16.30 (IZPIT)
2.11.-6.11

ANGLEŠČINA ob 16.00 (3.letnik)

GLASBENO IZRAŽANJE OB 16.00

IGRE ZA OTROKE OB 16.30 ANGLEŠČINA ob 16.00 (3.letnik)
PRIJAVA NA IZPIT