URNIK PREDŠOLSKA VZGOJA

   JANUAR, FEBRUAR 2020                                    LETNI PLAN

DATUM PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
6.1.-10.1. GLASBENO IZRAŽANJE OB 16,00

 

 

MATEMATIKA OB 16,00
13.1.-17.1. RAZVOJ IN UČENJE   OB 17,00 GLASBENO IZRANJE OB 16,00
20.1.-24.1. RAZVOJ IN UČENJE OB 17,00  GLASBENO IZRAŽANJE OB 16,00 MATEMATIKA OB 16,00
27.1.- 31.1. RAZVOJ IN UČENJE OB 17,00 GLASBENO IZRAŽANJE OB 16,00 (delni izpit) MATEMATIKA 4.L OB 16,00
3.2.-7.2. RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA OB 17,00 GLASBENO IZRAŽANJE OB 16,00
MATEMATIKA 4.L OB 16,00
10.2.-14.2. RAZVOJ IN UČENJE OB 17,00 GLASBENO IZRAŽANJE OB 16,00 MATEMATIKA OB 16,00
17.2.-21.2. RAZVOJ IN UČENJE OB 17,00 GLASBENO IZRAŽANJE OB 16,00 (delni izpit)
24.2.-28.2. MATEMATIKA OB 16,00 izpit
PRIJAVA NA IZPIT