Predmetnik BOLNIČAR - NEGOVALEC

Pogoj za vključite v program:

dokončana osnovna šola

Predmetnik

Splošni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
DRUŽBOSLOVJE
NARAVOSLOVJE

 

Strokovni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik
NEGA IN OSKBRA
VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA
ETIKA IN KOMUNIKACIJA
*GOSPODINJSTVO

 

Praktično izobraževanje 1. letnik 2. letnik 3. letnik
PRAKTIČNI POUK V ŠOLI
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (270 UR)

 

Odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik 3. letnik
ODPRTI KURIKULUM

Pojasnilo k predmetniku:

*Kandidat izmed štirih, izbere en predmet.

ODPRTI KURIKULUM zajema pripravo na zaključni nastop.

Zaključni izpit:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Pogoj za vključitev v program:

  • dokončana osnovna šola